DSCN6973-2.jpg

 

Klik HIER voor de openingstijden

Er zijn geregeld activiteiten in onze kantine. Hou de mededelingen op de website of in de mededelingenkastjes in de gaten !

In 2023 zijn er diverse evenementen en o.a. de bekende Bingo-avonden. Klik hier  voor het affiche met meer info.

 

 


 

Huis- en gedragsregels voor het verenigingsgebouw

Sociale hygiëne
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat de mensen die ons verenigingsgebouw bezoeken gezond met elkaar omgaan. Dit houdt o.a. in dat ze rekening houden met elkaar wat betreft normen en waarden. Kennis en inzicht over de invloed van alcoholgebruik is hierbij zeer gewenst.

Belangrijk hierbij zijn de huis- en gedragsregels van volkstuinvereniging A.T.V. Toepad en de sociale vaardigheden van het (vrijwillige) personeel in het verenigingsgebouw om deze regels uit te dragen en na te leven.

Leidinggevenden
Het bestuur van volkstuinvereniging A.T.V. Toepad heeft een aantal medewerkers aangewezen als leidinggevenden in de kantine. Deze leidinggevenden zijn ouder dan 21 jaar, in het bezit van de verklaring sociale hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeldt op de vergunning van volkstuinvereniging A.T.V. Toepad. De leidinggevenden zijn:

1. Mevrouw Margreet Mol - Koelink (tuin 59)
2. De heer Richard Engel (tuin 46)

Verstrekking alcoholhoudende dranken
Uit het oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking zullen de volgende wettelijke bepalingen worden nagestreefd:

  • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
  • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden; de verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
  • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
  • Het is verboden personen in het verenigingsgebouw toe te laten die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
  • Het is niet toegestaan om de in het verenigingsgebouw gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan de in de daarvoor geëigende plaats in het verenigingsgebouw of op het terras.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het verenigingsgebouw verwijderd.
  • Als er tijdens de schenktijden van het verenigingsgebouw speciale jeugdactiviteiten voor personen jonger dan 18 jaar worden georganiseerd, wordt er géén alcohol geschonken.