DSCN4855.jpg
  • Fietsen (en brommen) op de paden is verboden omdat het voetpaden zijn. Van kinderen t/m 9 jaar en leden die vanwege lichamelijke klachten toestemming hebben gevraagd aan het bestuur (zie lijstje in de mededelingenkast) wordt gedoogd dat zij op de paden fietsen. Zij doen dit op eigen risico onder uitsluiting van aansprakelijkheid van het bestuur.
  • Honden moeten op de paden aangelijnd zijn. Mocht uw hond een “ongelukje” op het pad hebben gedaan, dan moet u dit opruimen. Speciale "hondenpoepzakjes" zijn gratis verkrijgbaar in de tuinwinkel.
  • Elke tuin dient voorzien te zijn van een tuinhekje en een zichtbaar tuinnummer.
  • Tekeningen van de ligging van de leidingen voor water, riolering en de elektra zijn beschikbaar en liggen ter inzage bij het bestuur.
  • De heg is eigendom van de vereniging maar dient door het lid zelf te worden onderhouden. Door de vereniging zijn hiervoor een vaste hoogte van 80 cm en een breedte van 30 cm bepaald. Ook het gedeelte onder de heg en een half deel van het pad dient te worden schoongehouden.
  • Een half deel van de sloot dient door het tuinlid te worden bijgehouden en te worden schoongehouden van kroos, wier en waterplanten.
  • Maak voor het grotere snoeiwerk zoveel mogelijk gebruik van de grote groencontainer die in het afvalstation wordt geplaatst. Zorg ervoor dat uitsluitend groenafval in deze container wordt gedeponeerd en laat het niet boven de rand uitsteken. Stamp regelmatig het groenafval aan in de container zodat er zoveel mogelijk in kan.
  • Help mee afvoerkosten van het afval te beperken door optimaal gebruik te maken van de beschikbare groene containers van 1.100 liter. Vul eerst een container volledig af voordat u een volgende lege container vult.
  • Indien u informatie heeft voor of wenst van het bestuur, doe dit bij voorkeur schriftelijk via de brievenbus bij het toegangshek. Een gesprek met het bestuur is natuurlijk ook mogelijk. Elke maand is er op zaterdagmiddag spreekuur van het bestuur. De data en tijden van deze spreekuren vindt u terug in de mededelingenkastjes en hier op deze website.