DSC00496.jpg

 

Op deze pagina willen we graag de aandacht vestigen op het oneigenlijk
gebruik van het milieupark. Met andere woorden: het achterlaten, dumpen
en ongeoorloofd van afval dat niet in de containers thuis hoort.

Door dit ongewenste gedrag bestaat de kans dat er drastische maatregelen
moeten worden genomen om te voorkomen dat de onkosten voor afvoeren
van afval nog verder oplopen en we worden geconfronteerd met boetes
van de afvalinzamelaar

Weet u wie er afval en troep achterlaat dat er niet thuis hoort ? Laat het aan het
bestuur weten of - beter nog - spreek de betreffende persoon er op aan.

Aangetroffen op zondag 21 mei 2017


 

Aangetroffen in de week van 3 juli 2017


 

Aangetroffen in de week van 22 april 2019