DSC00510.jpg

De gemeenteraad van Rotterdam heeft in november 2017 besloten dat de uit 1974 stammende reductieregeling voor volkstuinders met een laag inkomen gehandhaafd blijft. Indien u meent voor deze reductieregeling in aanmerking te komen verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur van ATV Toepad.

Volkstuinders die in aanmerking willen komen voor een korting op de grondhuur over 2017 kunnen terecht bij de volgende loketten:

•             Vraagwijzer Charlois (Zuiderparkweg 300) of

•             Vraagwijzer Overschie (Burgemeester Baumannlaan 178).

ln beide gevallen moet u beschikken over de volgende gegevens:

•             Een ingevuld aanvraagformulier reductieregeling volkstuinders, download deze hier.

•             Kopie geldig identiteitsbewijs (Paspoort, lD-kaart). De reductieregeling geldt alleen voor tuinders die officieel in Rotterdam wonen. N.B.: een inschrijving op een volkstuin geldt niet als zodanig.

•             Kopie originele factuur 2017 van de volkstuinvereniging met juiste tenaamstelling, tuinnummer en oppervlaktemaat.

•             Kopie jaaropgave belastingdienst van uw jaarinkomen. Dit mag over 2017 niet hoger zijn dan € 17.300.

•             Een geldig bankrekeningnummer met juiste tenaamstelling waarop de korting gestort kan worden.

•             Ook dient u een toekenningsformulier van de huur- en/of zorgtoeslag 2017 te kunnen overleggen.

Naast de kopieën dienen ook de originele documenten meegenomen te worden.

De hoogte van de reductie bedraagt over 2017 net als in de voorgaande jaren € 0,37 op de huurprijs per vierkante meter. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober tot en met 16 november. Dan wordt de reductie nog in 2018 uitgekeerd.