DSCN1087.jpg

Inboedelverzekering

Leden van ATV Toepad kunnen hun huisje verzekeren voor opstal en/of inboedel via de vereniging. ATV Toepad heeft hiervoor een pakketpolis voor bedrijven afgesloten bij Bo-Ass Hypotheken & Verzekeringen. U bepaalt zelf de hoogte van de dekking voor deze verzekering(en).

 

Wat kost de verzekering?

Het premiepromillage is: Opstalverzekering: 3,5 ‰
De premie bedraagt dus € 0,35
per verzekerd bedrag van € 1.000,=.
  Inboedelverzekering: 5 ‰
De premie bedraagt dus € 0,50
per verzekerd bedrag van € 1.000,=.

Wat moet u nog meer weten?

 

Opstalverzekering

Inboedelverzekering

Eigen risico

€ 225,= per gebeurtenis per woning voor elke schade

€ 225,= per gebeurtenis per woning voor elke schade

Polisvoorwaarden

ZZP-ALG06, ZZP-B306; ZZP-B006, CZP-TB06

ZZP-ALG06, ZZP-B1006; ZZP-B006, CZP-TB06.

Wat is verzekerd?

(de volledige polisvoorwaarden met nadere specificaties en/of uitzonderingen zijn op te vragen bij het bestuur en zullen t.z.t. ook via de website beschikbaar zijn)

Schade door brand; blikseminslag; ontploffing; lucht- en ruimtevaartuigen; storm (m.u.v. antennes, zonweringen, lichtreclames, uithangborden); diefstal; inbraak of poging daartoe; vandalisme; regen, sneeuw, hagel over smeltwater (tenzij via openstaande ramen, deuren, luiken of dergelijke openingen, of door vochtdoorlating van muren); water of stoom als gevolg van breuk, vorst of optredend defect; olie; rook en roet; aanrijding en aanvaring; plunderingen, rellen en relletjes; wegvallen van de watervoorziening en/of elektrische stroomlevering; (om)vallen van antennes, zonweringen, lichtreclames, uithangborden e.d.

Schade door brand; blikseminslag; ontploffing; lucht- en ruimtevaartuigen; storm (tenzij sprake is van slecht onderhoud van de opstal); (in)braak, diefstal of poging daartoe; gewelddadige beroving en afpersing; vandalisme; regen, sneeuw, hagel over smeltwater (tenzij via openstaande ramen, deuren, luiken of dergelijke openingen, of door vochtdoorlating van muren); water of stoom als gevolg van breuk, vorst of optredend defect; olie; rook en roet; aanrijding en aanvaring; plunderingen; wegvallen van de watervoorziening en/of elektrische stroomlevering; koelschade.

Relevante clausules

(zie toelichting hieronder)

12021 uitsluiting inductieschade (gebouwen of roerende zaken)

12672 uitbreiding dekking waterschade

12672 uitbreiding dekking waterschade

Overige

U verzekert de herbouwwaarde: dit is het bedrag dat nodig is om de opstal (uw tuinhuis, schuur of kas) in dezelfde staat op dezelfde plaats te herbouwen.

Let op: audio-visuele apparatuur valt niet onder de dekking van de inboedelverzekering.

 

 

Toelichting relevante clausules:

o    12021 uitsluiting inductieschade (gebouwen of roerende zaken): Voor zover nodig met terzijdestelling van hetgeen in de polisvoorwaarden omtrent blikseminslag is bepaald, is van de dekking uitgesloten schade door inductie/overspanning, tenzij andere sporen van blikseminslag of aan het verzekerde gebouw dan wel in of aan het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden, te constateren zijn.

o    12672 uitbreiding dekking waterschade: In afwijking van hetgeen in de op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing zijnde polisvoorwaarden is bepaald, is eveneens verzekerd schade als gevolg van:

§   Neerslag binnengekomen via de begane grond of de openbare weg.

§   Wateraccumulatie, tenzij dit veroorzaakt wordt door dan wel verband heeft met constructiefouten.

 

Betaling premie

U betaalt de kosten voor uw inboedel- en opstalverzekering via uw jaarnota aan ATV Toepad. ATV Toepad zorgt vervolgens voor betaling van alle verschuldigde premies aan Bo-Ass.

De penningmeester van ATV Toepad stuurt jaarlijks in december een overzicht van alle verzekerde bedragen aan Bo-Ass onder vermelding van uw tuinnummer en uw naam.

 

Heeft u schade?

U kunt eventuele schade zelf binnen 3 x 24 uur doorgeven aan Bo-Ass via http://www.bo-ass.nl/klantenservice/schade-melden.

Hierbij zijn de volgende gegevens van belang:

Verzekeringnemer

ATV Toepad

Toepad 55

3063 NJ ROTTERDAM

Polisnummer

100136275385

Klantnummer

1010845

 

 

Doorgeven van wijzigingen

Wat moet u doen als u de hoogte van de dekking voor uw inboedel- of opstalverzekering wilt wijzigen ? Geef dit dan vóór 22 november door aan de penningmeester van ATV Toepad via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via een briefje in onze brievenbus.

Op uw jaarnota (of recente aankoopnota) vindt u informatie over de bedragen waarvoor uw huisje en/of inboedel op dit moment verzekerd is.